Privacy verklaring

Vanaf mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

De gegevens die van je bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden.

Binnen de praktijk Ananda worden uitsluitend persoonsgegevens en medische gegevens verzameld van cliënten voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening. Alleen de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, heeft toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens worden verkregen door het invullen van een anamnese formulier tijdens de eerste afspraak/intake samen met de therapeut en door meetresultaten van de Asyra (Bioresonantiesysteem) die gebruikt kunnen worden tijdens de consulten. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden met anderen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist, gebeurt dat uitsluitend met toestemming van de client.

De dossiers worden bewaard in een afgesloten kast en de gegevens die op de PC staan worden met een wachtwoord beveiligd. Alle ontvangen en verstuurde berichten met cliëntgegevens worden extern opgeslagen. Alle cliëntgegevens worden 20 jaar bewaard, zoals vastgelegd is door de VBAG. Indien je ”vergeten” wenst te worden, kun je hiertoe een verzoek indienen. Je dossier wordt dan onmiddellijk vernietigd en of gewist op de PC. Je hebt altijd recht op inzage in je persoonsgegevens en je dossier.

De website voor mijn Praktijk gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. 
De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. Je kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

‘You can’t always choose which thoughts show up in your mind, but you CAN choose which ones you entertain’

Therapieën

Praktijk 'Ananda' is een integrale praktijk voor natuurgeneeskunde, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit in Vlijmen. Binnen deze praktijk kan je gebruik maken van diverse therapieën.

Weet je niet welke therapie je zoekt? Stuur een e-mail en ik help je graag verder.