EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontwikkeld tot een volwaardige therapeutische methode voor mensen die een trauma of verlies te verwerken hebben.

Deze methode kan voor iedereen gebruikt worden die last blijft houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kunnen schokkende ervaringen zijn zoals een verkeersongeluk, incestervaring, mishandeling of een verlieservaring maar ook pestgedrag of afwijzing tijdens de jeugd die nu nog steeds invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontwikkeld tot een volwaardige therapeutische methode voor mensen die een trauma of verlies te verwerken hebben. Deze methode kan voor iedereen gebruikt worden, die last blijft houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kunnen schokkende ervaringen zijn, zoals een verkeersongeluk, incestervaring, mishandeling of een verlieservaring maar ook pestgedrag of afwijzing tijdens de jeugd, die nu nog steeds invloed hebben op het dagelijks functioneren. 

Wanneer kan EMDR worden toegepast?
Op het moment dat bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen in ons leven. Velen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht maar soms ontwikkelen zich psychische problemen (nachtmerries, flashbacks). EMDR heeft de laatste jaren laten zien dat deze methode niet alleen in te zetten is bij een 'post traumatische stress stoornis' (PTSS) maar ook bij een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten welke gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schrikreacties, schaamte, verdriet, nachtmerries, schuld of boosheid.  Fysieke klachten zoals migraine en PDS (Prikkelbare Dikke darm Syndroom) kunnen ook behandeld worden met EMDR. Uitgangspunt is telkens dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen en/of een emotionele gebeurtenis. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld, die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen, dat men er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden zijn emotionele verwaarlozing, ziekenhuisopnames, mishandeling, verlieservaringen, misbruik en andere schokkende of ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek voor EMDR is te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten of de spanning te verminderen of te laten verdwijnen. 
 
Hoe gaat EMDR in zijn werk?
Eerst wordt teruggegaan naar de gebeurtenis inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit is nodig om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart door weer terug te gaan naar de gebeurtenis maar nu in combinatie met een afleidende stimulus. Hierdoor worden de linker en rechter hersenhelft geactiveerd, om alsnog de gebeurtenis te verwerken. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.Wat zijn de te verwachten resultaten?
De bilaterale stimulatie door oogbewegingen, het aantikken van de knieën, bovenbenen(reflexzonepunten van de hersenen) of geluiden zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. In de hersenen wordt een verwerkingsproces geactiveerd doordat de REM-slaap of droomfase wordt geïmiteerd. Dit is de fase waarin 's nachts de gebeurtenissen van overdag worden verwerkt. Deze verwerking heeft destijds niet plaatsgevonden maar wordt alsnog ingezet. Het wordt hierdoor steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken, zonder dat dit storend werkt op het functioneren. De herinneringsbeelden worden kleiner en er ontstaat meer afstand, waardoor de gebeurtenis steeds meer wordt geïntegreerd en een plek krijgt in de levensgeschiedenis, zodat deze ervaring niet meer belemmerend werkt op het dagelijks functioneren.
Mijn ervaring is, dat het trauma heel snel zijn emotionele lading verliest en er maar weinig behandelingen nodig zijn.
 
Kan EMDR ook ingezet worden bij een fobie?
Dit is mogelijk en heel succesvol gebleken in de praktijk bij behandeling van angst voor spinnen, muizen, etc. maar ook bij angsten voor kanker of andere ziekten.
 
Wat is RDI?
RDI is Resource Development Installation d.w.z. dat je een hulpbron zoekt die je sterk maakt in periodes van angst, spanning of onzekerheid waardoor je in je kracht kunt blijven. Je houdt controle over de situatie en jezelf en zult jezelf er niet in verliezen.
Ik heb zelf hele positieve ervaringen met deze therapievorm i.v.m. het verwerken van het overlijden van mijn zoon Tycho. Ik zie in mijn praktijk dat een onverwerkt trauma vaak een stagnerende invloed kan hebben op het rouwproces. Daarom wilde ik graag EMDR tot mijn mogelijkheden hebben, zodat ik het kan inzetten als we onverwerkte schokkende ervaringen uit het verleden of heden tegenkomen, die het dagelijks functioneren belemmeren.

‘Ervaring is niet wat een mens overkomt maar wat een mens doet met wat hem overkomt’

Therapieën

Praktijk 'Ananda' is een integrale praktijk voor natuurgeneeskunde, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit in Vlijmen. Binnen deze praktijk kan je gebruik maken van diverse therapieën.

Weet je niet welke therapie je zoekt? Stuur een e-mail en ik help je graag verder.